Home > Silnoproud > Revize elektrických zařízení

Revize elektrických zařízení

Nepodceňujte povinné elektro revize. Nejenže jsou elektrorevize ze zákona povinné, ale především díky nim můžete předejít úrazu elektrickým proudem. Mnohdy se totiž při revizi elektrického zařízení projeví nedostatky. Na základě jejich zjištění opravíme závady a vy tak předejdete velkým finančním ztrátám, ke kterým by mohlo dojít v případě plného propuknutí závady. Vysokou kvalitu služby vám zajišťuje náš kvalifikovaný revizní technik.

Zaměřujeme se na výchozí a pravidelné elektro revize, které provádíme v souladu s normami.

A jaké jsou lhůty revizí elektrických zařízení?

Záleží na umístění elektrických zařízení a nebezpečí, které může hrozit. Více ohrožené jsou studené, vlhké, horské, mokré prostory, prostory se zvýšenou korozní agresivitou atd. Mějte jistotu, že vaše elektrické zařízení je v pořádku a neohrožuje ničí majetek a ani zdraví či dokonce život.

Elektro revize je vždy prováděná kvalitními měřicími přístroji, které spolehlivě zjišťují stav jističů, pojistek a dalších zařízení související s elektrickým zařízením. Samozřejmostí je pečlivá kalibrace našich přístrojů.
Vyhledejte služby našich revizních techniků, ať už potřebujete revizi hromosvodů, průmyslových instalací, domácích elektroinstalačních rozvodů atd.

Nezapomínejte na pravidelné elektro revize.
 tel
KALSAT s.r.o.
Jan Lukeš
René Křepela

info@kalsat.cz